Skladovanie cigár

Výroba väčšiny cigár prebieha v tropickom podnebí Karibiku. Dlhoročným sledovaním a skúsenosťami s výrobou a skladovaním cigár sa zistilo, že ideálnymi podmienkami na skladovanie cigár sú relatívna vlhkosť vzduchu 68% až 72% a teplota 18 až 20oC. V týchto podmienkach je možné skladovať cigary takmer neobmedzene dlho. V aukciách sa objavujú dokonca cigary z obdobia kubánskej revolúcie... Pri skladovaní v takýchto ideálnych podmienkach dochádza k dozrievaniu cigár kedy sa vylepšuje chuť, aróma, horenie, zosúladenie rôznych tabakov v cigare a celkové vyznenie.

V našich podmienkach sa vlhkosť vzduchu v interiéroch pohybuje v rozmedí cca 30-50% (podľa ročného obdobia) a teplota okolo 24oC (v lete až do 30...) V takýchto podmienkach cigary veľmi rýchlo strácajú ich vlhkosť, ich chuť sa stáva horkastou, štipľavou a nepríjemnou. O dozrievaní a zlepšovaní chuti nemôže byť ani reči. Z tohto dôvodu sa cigary skladujú v humidoroch.

Aktuálna ponuka produktov

Čo je humidor

Humidor je zariadenie – box, skrinka alebo dokonca celá miestnosť určená na dlhodobé kvalitné skladovanie cigár. Ich úlohou je udržiavať pre cigary prostredie s vyššou vlhkosťou vzduchu: 68 – 72% a v ideálnom prípade aj nižšou teplotou: 18 - 20oC.

Vyrábajú sa v rôznych veľkostiach a prevedeniach. Vo forme drevených boxov sú určené napríklad na pracovný stôl s kapacitou od cca 12 do cca 50 kusov cigár (prevedenia gastro do cca 100 cigár). Drevený box má z vonkajšej strany exkluzívne drevené vyhotovenie a dokonalé lakovanie v niekoľkých vrstvách (zamedzenie úniku vlhkosti). Z vnútornej strany býva najčastejšie obložený španielskym Cédrom bez lakovania. Humidory s vyššou kapacitou – až do cca 2500 cigár tvoria vlastne samostatný kus nábytku ako skrinka či vitrína.

Španielsky Céder

Španielsky Céder (Cedrela Odorata) je drevina s veľmi špecifickými vlastnosťami, ktoré sa dokonale využívajú pri skladovaní a dozrievaní cigár. Drevo španielskeho Cédra je veľmi ľahké a pórovité. Veľmi dobre vstrebáva do seba vlhkosť z okolitého prostredia a v prípade jej poklesu v okolí zase naopak vlhkosť uvoľňuje. Tým výborne reguluje a stabilizuje vlhkosť v humidoroch v ktorých je použité.

Okrem tejto stabilizačnej vlastnosti má španielsky Céder špecifickú príjemnú arómu, ktorá cigarám  skladovaným v jeho bezprostrednej blízkosti uľahčuje dozrievanie a zlepšovanie ich chuti, arómy a ťahu...

Všetky krabice v ktorých sa kvalitné cigary prepravujú od výrobcu sú zo španielskeho Cédra.

Vlhkosť v humidore. Zvlhčovač

Potrebnú vlhkosť v humidore zabezpečuje v ňom vložený zvlhčovač. Je to jednoduché zariadenie vyplnené buď florexovou hmotou alebo akrylpolymérovými kryštáľmi, ktoré sa navlhčia destilovanou vodou alebo kvapalinou s antibakteriálnymi vlastnosťami. Následne táto hmota uvoľňuje vlhkosť do priestoru humidora a tým zabezpečuje požadovanú vyššiu vlhkosť. Túto vlhkosť nie je možné presne regulovať, je zabezpečovaná jemnou rovnováhou vlastností zvlhčovača a humidora v ktorom je umiestnený.

Presnú reguláciu zabezpečujú elektronické zvlhčovače, ktoré merajú vlhkosť vzduchu v humidore a v prípade jej poklesu zabezpečia dovlhčenie na presnú nastavenú úroveň zo zásobníka kvapaliny.

Zvlhčenie humidora

Nový humidor je skladovaný v podmienkach bežných interiérov, preto jeho drevo z ktorého je zhotovený obsahuje malé percento vody (cca 8 hmot.%) prijaté z okolitého prostredia. Pri normálnej prevádzke humidora je vo vnútri humidora vlhkosť vzduchu cca 70% a drevo dumidora obsahuje vyššie percento vody (cca 15 hmot.%). Preto pred prvým použitím humidora je potrebné zvlhčenie celého humidora na vyššiu vlhkosť. Pre prvotné zvlhčenie humidora je potrebné použiť nasledovné pomôcky: destilovanú vodu (nikdy nie vodu z vodovodu!), novú úplne čistú hubku (na riad) alebo novú čistú handričku, misku, resp. plytkú nádobku.

Do zvlhčovača nalejte destilovanú vodu, alebo kvapalinu s antibakteriálnymi vlastnosťami a nechajte náplň zvlhčovača dostatočne nasať tekutinu. Po tom ako zvlhčovač už ďalšiu tekutinu neprijíma prebytočnú kvapalinu zo zvlhčovača vylejte a otrite povrch zvlhčovača handričkou (papierovou utierkou).

Vnútro humidora vytrite čistou hubkou alebo handričkou navlhčenou destilovanou vodou tak aby sa odstránili prípadné zvyšky prachu z dreva a aby sa mierne navlhčil povrch dreveného obloženia vnútra humidora.

Do humidora umiestnite navlhčený zvlhčovač a misku s destilovanou vodou. Zatvorte veko humidora a nechajte pôsobiť najlepšie po dobu troch dní, minimálne 48 hod. Po tejto dobe bude humidor dostatočne zvlhčený (vlhkosť vzduchu v humidore min. 65%). Prekontrolujte opäť dostatočné zvlhčenie náplne zvlhčovača, prípadne doplňte destilovanou vodou alebo kvapalinou s antibakteriálnymi vlastnosťami a môžete do humidora umiestniť prvé cigary.

Starostlivosť o humidor a cigary

Pravidelne kontrolujte vlhkosť v humidore ktorá by sa mala pohybovať ideálne v intervale 68% až 72%, maximálne v intervale 65 až 75%. Podľa potreby dopĺňajte kvapalinu do zvlhčovača (nikdy nie vodu z vodovodu!) ale tak, aby bol obsah zvlhčovača navlhčený ale nevytekala z neho kvapalina! Prebytočnú kvapalinu z povrchu zvlhčovača vždy zotrite papierovou utierkou. Pri manipulácii z humidorom a s cigarami v ňom striktne dodržiavajte čiastotu, používajte papierové jednorazové utierky.

Humidor s cigarami umiestňujte na chladnejšie miesto (ideálne do 21oC) a nikdy nie na miesta s priamym slnkom alebo v blízkosti tepelných zdrojov! Humidor skontrolujte, pootvorte a vyvetrajte približne každých 7 dní. Raz za mesiac je portebné prehliadnuť cigary a preložiť z dolných polôh nahor a opačne aby sa zabezpečilo ich prevetranie, zmena polohy a zrovnomernenie podmienok v humidore.

Ponuka humidorov Adorini

Ponuka humidorov klasik

TABAK-CIGARY

Táto časť internetového obchodu je miestom predaja tabakových výrobkov, obsahuje informácie o tabakových výrobkoch a je určená výlučne osobám starším ako 18 rokov.

Objednávanie tabakových výrobkov je umožnené len našim obchodným partnerom – obchodným spoločnostiam a živnostníkom.
Zasielanie tabakových výrobkov spotrebiteľom je zakázané Zákonom o ochrane nefajčiarov.

Varovanie: Fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás!

Vyhlasujem že mám viac ako 18 rokov a súhlasím so zobrazením informácií o tabakových výrobkoch.