Predávajúcim – dodávateľom produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodom systéme www.cigarclub.sk je spoločnosť gomeo s.r.o.

Sídlo – adresa pre doručovanie:
gomeo s.r.o.
Urbánkova 19
971 01 Prievidza

Pobočka – prevádzka pre osobné preberanie tovaru:
gomeo s.r.o.
Riečna 65
971 01 Prievidza
GPS:   N48,77136   E18,58776
Návštevu v pobočke prosíme vopred dohodnúť telefonicky

Kontakty:
Tel.: 0903-801844
e-mail: info@cigarclub.sk

Registračné údaje:
IČO: 47 342 552
DIČ: 2023845120
č.účtu: 4018716857/7500 (pri platbe vopred, prosíme počkajte na doručenie faktúry s údajmi)
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 28574/R

Spoločnosť gomeo s.r.o. nie je platiteľom DPH. Objednávky firiem s IČ DPH budú postúpené a následne realizované spoločnosťou MIWO s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách (vrátane DPH).

Predávajúcim – dodávateľom produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodnom systéme www.cigarclub.sk pre firemných zákazníkov s IČ DPH je spoločnosť MIWO s.r.o.

Sídlo – adresa pre doručovanie:
MIWO s.r.o.
Urbánkova 19
971 01 Prievidza

Pobočka – prevádzka pre osobné preberanie tovaru:
MIWO s.r.o.
Riečna 65
971 01 Prievidza
GPS:   N48,77136   E18,58776
Návštevu v pobočke prosíme vopred dohodnúť telefonicky

Kontakty:
Tel.: 0903-801844
e-mail: info@cigarclub.sk

Registračné údaje:
IČO: 45 341 877
DIČ: 2022943384
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 22428/R

TABAK-CIGARY

Táto časť internetového obchodu je miestom predaja tabakových výrobkov, obsahuje informácie o tabakových výrobkoch a je určená výlučne osobám starším ako 18 rokov.

Objednávanie tabakových výrobkov je umožnené len našim obchodným partnerom – obchodným spoločnostiam a živnostníkom.
Zasielanie tabakových výrobkov spotrebiteľom je zakázané Zákonom o ochrane nefajčiarov.

Varovanie: Fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás!

Vyhlasujem že mám viac ako 18 rokov a súhlasím so zobrazením informácií o tabakových výrobkoch.